موضوع پایان نامه جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ 11:27

برخی از موضوعات مالی :
•    بررسی عوامل تعیین کننده بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک  در بازار سرمایه ایران
•    بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکتهای درج شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نسبتهای نقدینگی و شاخصهای بورس اوراق بهادار
•    تاثیر اهرمهای بازار در مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM
•    تعیین ارزش شرکتهای بورسی با استفاده از مدل ارزش گذاری ارزش افزوده اقتصادی و مدل ارزش گذاری تنزیل سود نقدی
•    بررسی رابطه سهام شناورآزاد و حجم معاملات سهام
•    بررسی رابطه شکاف قیمت پیشنهادي خرید و فروش و عمق بازار
•    کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام
•    بررسی نسبی و تفاضلی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی،سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی و سودباقیمانده با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
•    پیش¬بینی بازده سهام به¬وسیله شبکه¬های عصبی تحت¬تأثیر حجم معاملات در  بازه¬های زمانی مختلف
•    نقش رونق بازارسرمایه در تغییر ساختار سرمایه  شرکت های حاضردر  بورس اوراق بهادار تهران
•    رابطه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با شاخص قیمت و بازده نقدی
•    بررسي رابطه ميزان سهام شناورآزاد و نقدشوندگي سهام
•    بررسی رابطه تامین مالی برون سازمانی با عملکرد شرکتها
•    بررسی و تحلیل  عملکرد انواع سرمایه گذاری در شرکت های بیمه
•    بررسی تاثیر سرمایه های نامشهود غیر مادی و مادی بر قیمت سهام شرکتهای بورسی
•    پيش بيني ورشکستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهاي رولينگ لوجيت و اسپرينگيت
•    رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
•    رابطه بین نوسان پذیری سود و قابلیت پیش بینی آن
•    پیاده سازی بودجه بندی بر مبنای فعالیت در سازمان …
•    پیاده سازی بانکداری اختصاصی در ایران،مشکلات و راهکارها
•    بررسی تاثیر توقف معاملات بر نقدینگی و نوسانات قیمت
•    بررسی رابطه کیفیت اطلاعات مالی و نقدینگی در شرکتهای بورسی
•    بررسي عوامل روانشناختي در مقايسه با تحليل تکنيکي در تصميم گيري سرمايه گذاران  در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی ریسک اعتباری بر اساس کارایی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس
بررسی رابطه تنوع پرتفوی تسهیلات اعطایی با کارایی، ریسک و سرمایه گذاری در بانکها
بررسي موانع و مشكلات اجراي هزينه يابي هدف در …
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سود تقسیمی شرکتها (موردی شرکتهای عضو بورس)
بررسي رابطه كيفيت اطلاعات مالي و نقدينگي در شركتهاي بورسي
رابطه خصوصی سازی با مدیریت سود
بررسی تاثیر توقف معاملات بر نقدینگی و نوسانات قیمت
بررسی رابطه بین سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي با ريسك سيستماتيك
رابطه بازده و سود خالص و سود باقیمانده
رابطه سرمایه فکری و بازده مالی بانک
رابطه اقلام تعهدی غیر منتظره و محافظه کاری در سود حسابداری
رابطه ريسك عدم نقد شوندگي،اندازه ،نسبت BV/MV، مازاد بازده بازار  و  بتای شركت بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه کیفیت سود و پایداری سود در شرکتهای بورسی
بررسی و تحلیل مدیریت سود در شرکتهای درمانده مالی
بررسی اثر چرخه عمر واحد تجاري بر مدیریت سود
بررسی رابطه ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود شرکتهای بورسی
بررسی رابطه هموارسازی سود و هزینه سرمایه شرکتهای بورسی
بررسی رابطه هموارسازی سود و نقدشوندگی شرکتهای بورسی
بررسی تاثیر کیفیت افشا بر آگاهی بخشی قیمت سهام شرکتهای بورسی
بررسي تاثير تغيير ميزان سهام شناور آزاد بر قیمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير تغيير ميزان سهام شناور آزاد بر ریسک بتای شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سنجش بازده سهام شرکتها در شرايط وقفه معاملاتي
بررسي رابطه ساختار مالکیت و محتواي اطلاعاتي سود حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی تأثیر هموارسازی سود بر بازدهی بلندمدت عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر کیفیت سود بر بازدهی بلندمدت عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه هموارسازی سود و محتواي اطلاعاتي سود حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسي رابطه کیفیت سود و محتواي اطلاعاتي سود حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازده مقطعی شرکتهای بورسی
ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس
پيش‎بيني نوسانات بازده در بورس اوراق‌ بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
عوامل موثر بر سرمایه گذاری معکوس در بورس
پیش بینی رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس
بررسی اثر روزهای هفته بر قیمت سهام
تاثير درصد تغييرات سود سهام پرداختي بر بازده سهام
بررسی ر ابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی
انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری با استفاده از روش تئوری بازی
بررسی رابطه آزاد سازي بازار مالي و شاخص کل قیمت سهام
بررسی اثر اهرم شرکت و ارزش شرکتهای بورسی
رابطه افزایش سرمایه و بازده شرکتهای بورسی
بررسي رابطه بين کيفيت افشا و ریسک بتای شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه ساختار سرمایه با نقدشوندگی و ریسک بتا و سودآوری شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و سودآوری شرکتها
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازده در عرضه هاي اوليه سهام شرکت ‌هاي جديدالورود در بورس اوراق بهادار
- تاثیر روشهای مختلف تامین مالی بر نسبت های سودآوری شرکتهای بورسی
- تاثیر روشهای مختلف تامین مالی (سود انباشته، انتشار سهام، بدهی) بر قیمت و بازده سهام شرکتهای بورسی
- تاثیر روشهای مختلف تامین مالی بر کارایی شرکتهای بورسی
-بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی  و بازده سهام
-بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی  و نسبت هاي نقدينگي (نسبت هاي جاري و آني)
-بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی  و نسبت هاي اهرمي (نسبت كل بدهي به كل دارايي ها ، نسبت پوشش، هزينه هاي بهره، نسبت پوشش هزينه هاي ثابت)
-بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی  و نسبت هاي فعاليت یا کارایی (نسبت گردش موجودي كالا، دوره متوسط وصول طلب، نسبت گردش دارايي هاي ثابت، نسبت گردش مجموع دارايي ها)
-بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی  و نسبت هاي سودآوري  (نسبت سود به فروش، بازده مجموع دارايي ها، بازده ارزش ويژه)
- تطابق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (AIS) با نیازهای اطلاعاتی شرکتها وتاثیرآن بر عملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- تطابق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (AIS) با نیازهای اطلاعاتی شرکتها وتاثیرآن بر سودآوری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- تطابق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (AIS) با نیازهای اطلاعاتی شرکتها وتاثیرآن بر کارایی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- تطابق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (AIS) با نیازهای اطلاعاتی شرکتها وتاثیرآن بر مدیریت سود  شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه نقدینگی و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی رابطه نقدینگی و سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
-بررسی تاثیر خصوصی سازی بر مدیریت سود
-رابطه تركيب سهامداران و مدیریت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس
-بررسی رابطه نسبتهای مالی و شاخص کل قیمت سهام در بورس
-بررسی رابطه نسبتهای مالی و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
-بررسی رابطه نسبتهای مالی و بازده سهام در بورس
-بررسی رابطه ویژگی های کیفی سود (پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، به موقع بودن سود، محافظه کار بودن سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام) با عملکرد شرکتها
-بررسی رابطه ویژگی های کیفی سود (پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، به موقع بودن سود، محافظه کار بودن سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام) با حاکمیت شرکتی
-بررسی رابطه ویژگی های کیفی سود (پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، به موقع بودن سود، محافظه کار بودن سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام) با بازده سهام
-بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و سودآوری شرکتها
-بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و بازده سهام شرکتها
-بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت شرکتها
بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و تصمیم گیری مدیران
بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و قابليت اتكاي اقلام تعهدي
بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و ارزش شرکتها
بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و کارایی  یا نسبتهای فعالیت در شرکتها
بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و سودآوری شرکتها
بررسی ارتباط پیاده سازی بهینه سیستم های اطلاعات حسابداری و سودآوری شرکتها
-ارزيابي بازده سبد سرمايه گذاري هاي مالي سازمان … در سال هاي 1380 الي 1387
-ارزیابی عملکرد مالی سازمان …. با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها DEA
-طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی واحدهای زیرمجموعه سازمان با مدل تلفیقی DEA,AHP
-طراحی مدل بهینه تامین مالی سازمان …
-بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری و ارائه الگوی بهینه
-امکانسنجی پیاده سازی سیستم هزینه یابی هدف در سازمان ….
-تدوین استراتژی بهینه استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي سازمان … با استفاده از ماتریس SWOT
-بررسی رابطه بودجه ریزی عملیاتی و کارایی سازمان …
-موضوعات مالی بانکی :
- رابطه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (AIS) و عملکرد بانکها (مطالعه موردی بانک …)
- بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و سودآوری بانکها (مطالعه موردی بانک …)
-بررسی رابطه ساختار بازار (Market structure) و نرخ تمرکز (concentration ratio) بر عملکرد بانکها (بانکهای دولتی و خصوصی ایران)
-بررسی رابطه ساختار بازار (Market structure) و نرخ تمرکز (concentration ratio) بر سودآوری بانکها (بانکهای دولتی و خصوصی ایران)
-بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و سودآوری بانکها (مطالعه موردی بانک …)
-ارزیابی عملکرد مالی بانک … و رتبه بندی بانکها بر اساس کارایی با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سلسله مراتبی   /AHP DEA
-بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با نسبتهای سودآوری (نسبت سود به فروش، بازده مجموع دارايي ها، بازده ارزش ويژه)  بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با نسبتهای نسبت هاي فعاليت یا کارایی (نسبت گردش موجودي كالا، دوره متوسط وصول طلب، نسبت گردش دارايي هاي ثابت، نسبت گردش مجموع دارايي ها)  بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-بررسی رابطه سرمایه فکری (intellectual capital) و عملکرد بانکها (مطالعه موردی بانک …)
-ارزیابی و سنجش سرمایه فکری در بانکها (مطالعه موردی بانک …)
-رابطه سرمایه فکری و بازده مالی بانکها (مطالعه موردی بانک …)
-بررسی تاثیر خصوصی سازی بر مدیریت سود بانکها (مطالعه موردی بانک …)
-بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود بانکها (مطالعه موردی بانک …)
-ارتباط نسبت P/E و سودآوری بانکهای عضو بورس
-بررسی رابطه ویژگی های کیفی سود با بازده سهام بانکهای عضو بورس
-تدوین و طراحی شاخص رضایت مشتری (CSI) در بانک …

مقالات بیس 2012 و 2013 :

•    The mechanics of VAR forecast pooling—A DSGE model based Monte Carlo study
•    Firm value, the Sarbanes-Oxley Act and cross-listing in the U.S., Germany and Hong Kong destinations
•    Fear of floating or monetary policy as usual? A structural analysis of Mexico’s monetary policy
•    Tariff-tax reform and exchange rate dynamics in a monetary economy
•    Regional foreclosures and Mexican remittances: Evidence from the housing market crisis
•    Financial effects of the Confucius Institute on Chinese language acquisition: Isn’t it delightful that friends come from afar to teach you Hanyu?
•    Crucial exchange rate parity. Evidence for Mexico
•    Intra-industry trade, fragmentation and export margins: An empirical examination of sub-regional international trade
•    Long run peso/dollar exchange rates and extreme value behavior: Value at Risk modeling
•    New evidence on the link between exchange rates and asset-seeking acquisition FDI
•    Financial fragility, uninsured deposits, and the cost of debt
•    Price discovery and trade fragmentation in a multi-market environment: Evidence from the MTS system
•    Modelling sovereign credit spreads with international macro-factors: The case of Brazil 1998–2009
•    Control considerations, creditor monitoring, and the capital structure of family firms
•    Seasonality and the valuation of commodity options
•    Dynamics of retail-bank branching in Antwerp (Belgium) 1991–2006: Evidence from micro-geographic data
•    Portfolio selection: An extreme value approach
•    Product market competition and credit risk
•    Staggered boards, corporate opacity and firm value
•    Portfolio optimization in the presence of dependent financial returns with long memory: A copula based approach
•    Market incompleteness and the equity premium puzzle: Evidence from state-level data
•    No-arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) term structure models, term premia and GDP growth
•    Ironing out the kinks in executive compensation: Linking incentive pay to average stock prices
•    Liquidity uncertainty and intermediation
•    Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability
•    Incomplete information, idiosyncratic volatility and stock returns
•    Measuring time-varying financial market integration: An unobserved components approach
•    CEO compensation, family control, and institutional investors in Continental Europe
•    Turkish bank efficiency: Bayesian estimation with undesirable outputs
•    Asset liquidity, corporate investment, and endogenous financing costs
•    The world price of jump and volatility risk
•    Hedge funds, CDOs and the financial crisis: An empirical investigation of the “Magnetar trade”
•    Capital structure, executive compensation, and investment efficiency
•    The impact of sovereign rating actions on bank ratings in emerging markets
•    Fuzzy logic, trading uncertainty and technical trading
•    Financial systemic risk: Taxation or regulation?
•    What determines corporate pension fund risk-taking strategy?
•    Impact of FDICIA internal controls on bank risk taking
•    Commonalities in investment strategy and the determinants of performance in mutual fund mergers
•    Short-term wholesale funding and systemic risk: A global CoVaR approach
•    Strategic loan modification: An options-based response to strategic default
•    International portfolio selection with exchange rate risk: A behavioural portfolio theory perspective
•    Does foreign institutional ownership increase return volatility? Evidence from
•    Systemic risk, Basel III, global financial stability and regulation
•    Systemic risk, macroprudential policy frameworks, monitoring financial systems and the evolution of capital adequacy
•    Stress testing credit risk: The Great Depression scenario
•    Do interbank customer relationships exist? And how did they function in the crisis? Learning from Italy
•    Market-specific and currency-specific risk during the global financial crisis: Evidence from the interbank markets in Tokyo and London
•    Banking risk and regulation: Does one size fit all?
•    Risk management, corporate governance, and bank performance in the financial crisis
•    Short-horizon regulation for long-term investors
•    A public good approach to credit ratings – From concept to reality
•    Credit risk transfer in U.S. commercial banks: What changed during the 2007–2009 crisis?
•    Stock salience and the asymmetric market effect of consumer sentiment news
•    Liquidity risk and stock returns around the world
•    Equities, credits and volatilities: A multivariate analysis of the European market during the subprime crisis
•    Market concentration and the likelihood of financial crises
•    Classified boards, the cost of debt, and firm performance
•    The relationship between banking market competition and risk-taking: Do size and capitalization matter?
•    Downside risk aversion, fixed-income exposure, and the value premium puzzle
•    Financial literacy, information flows, and caste affiliation: Empirical evidence from India
•    Firm growth type and capital structure persistence
•    Credit spread interdependencies of European states and banks during the financial crisis
•    High-frequency financial data modeling using Hawkes processes
•    International diversification with securitized real estate and the veiling glare from currency risk
•    Shareholder composition, share turnover, and returns in volatile markets: The case of international REITs
•    Liquidity dynamics across public and private markets
•    Portfolio greenness and the financial performance of REITs
•    Information, uncertainty, and behavioral effects: Evidence from abnormal returns around real estate investment trust earnings announcements
•    Do REITs use cash reserves efficiently? Evidence from corporate acquisitions
•    Self-affinity in financial asset returns
•    Empirical analysis of credit spread changes of US corporate bonds
•    Biology-induced effects on investor psychology and behavior
•    Mutual fund managers stock preferences in Latin America
•    Common factors, principal components analysis, and the term structure of interest rates
•    Reputational damage of operational loss on the bond market: Evidence from the financial industry
•    Does managerial entrenchment motivate the insurance decision?
•    Deal structure decision in the global market for divested assets
•    Competitive valuation effects of Australian IPOs
•    Asset prices and exchange risk: Empirical evidence from Canada
•    Competition, efficiency and interest rate margins in Latin American banking
•    Short-sale constraints and efficiency of the spot–futures dynamics
•    Risk Management and Reporting in Light of the Recent Financial Crisis
•    The inflation–output nexus: Empirical evidence from India, South Africa, and Brazil
•    The persistence of European mutual fund performance
•    Modeling CAC40 volatility using ultra-high frequency data
•    The impact of board governance on director compensation in West African IPO firms
•    Macroeconomic fluctuations and corporate financial fragility
•    Capital regulation, risk-taking and monetary policy: A missing link in the transmission mechanism?
•    Can capital requirements induce private monitoring that is socially optimal?
•    Efficiency and market power in Latin American banking
•    Liquidity creation without a central bank: Clearing house loan certificates in the banking panic of 1907
•    Bank supervision, regulation, and efficiency: Evidence from the European Union
•    Value-at-Risk models and Basel capital charges: Evidence from Emerging and Frontier stock markets
•    A contingent claim analysis of sunflower management under board monitoring and capital regulation
•    Cointegration relationship and time varying co-movements among Indian and Asian developed stock markets
•    The contrasting effects of board composition and structure on IPO firm underpricing in a developing context
•    An analysis of intraday market behaviour before takeover announcements
•    Rating agencies’ credit signals: An analysis of sovereign watch and outlook
•    Mandatory IFRS adoption and its impact on analysts’ forecasts
•    Corporate governance and firm value during the global financial crisis: Evidence from China
•    A multiscale entropy approach for market efficiency
•    Foreign direct investment and institutional quality: Some empirical evidence
•    Open-ended property funds: Risk and return profile — Diversification benefits and liquidity risks
•    Switching to floating exchange rates, devaluations, and stock returns in MENA countries
•    Risk sharing versus financial contagion in Asia: An asset price perspective
•    A comparative examination of currency risk pricing and market integration in the stock markets of Nigeria and South Africa
•    Short run underpricing of initial public offerings (IPOs) in the Johannesburg Stock Exchange (JSE)
•    Globalization and bank efficiency nexus: Symbiosis or parasites?
•    Bank lending, macroeconomic conditions and financial uncertainty: Evidence from Malaysia
•    ADR characteristics and corporate governance in the Greater China region
•    Internet financial reporting, infrastructures and corporate governance: An international analysis
•    Domestic banking sector development and cross border mergers and acquisitions in Africa
•    Management of exchange rate regimes in emerging Asia
•    A methodology for the assessment of potential demand and optimal supply of entrepreneurial microcredit
•    Banking industry liberalisation in Ghana
•    Asset sales, asset exchanges, and shareholder wealth in China
•    Does the insurance effect of public and private transfers favor financial deepening? Evidence from rural Nicaragua
•    Pricing of temperature index insurance

نوشته شده توسط محمد رستمی  | لینک ثابت |